Για όσες εξετάσεις δεν γίνονται στο σπίτι με φορητούς αναλυτές, δείγματα αίματος και άλλων βιολογικών υλικών μεταφέρονται στο εργαστήριο. Τα εργαστήρια της hoMed εξοπλισμένα με αυτόματους αιματολογικούς και βιοχημικούς αναλυτές, λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου.
Η διαδικασία για μικροβιολογικές εξετάσεις όπως ουροκαλλιέργειες και αιμοκαλλιέργειες (στρώσιμο του δείγματος σε ειδικά θρεπτικά υλικά) γίνεται άμεσα και έτσι συντομεύεται ο χρόνος για τα αποτελέσματα, που συχνά παίζουν καθοριστικό ρόλο στη θεραπευτική αγωγή.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 1144 (όλο το 24ωρο)