Εξετάσεις που γίνονται στο σπίτι με φορητούς αναλυτές είναι:

 • Ουρία, Σάκχαρο, Κρεατινίνη,
  Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Χλώριο,
  Αιματοκρίτης, Αιμοσφαιρίνη,
  Anion Gap.
 • Χρόνος Προθρομβίνης (PT/INR)
 • Τροπονίνη (Ποσοτική μέτρηση ενζύμου που σχετίζεται με τη διάγνωση του εμφράγματος).
 • BNP (Ποσοτική μέτρηση πεπτιδίου που συμβάλλει πολύ στη διαφορική διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, του πνευμονικού οιδήματος και της πνευμονικής εμβολής).
 • Αέρια αίματος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 1144 (όλο το 24ωρο)