Στις τιμές των ιατρικών επισκέψεων δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.
Δηλαδή ενδομυικές ή υποδόριες ενέσεις, τοποθέτηση ουροκαθετήρα, λεβάιν και άλλες παρόμοιες πράξεις, δεν έχουν ξεχωριστή αμοιβή.

 

Επισκέψεις Χρέωση
Ιατρική επίσκεψη καθημερινή μεταξύ 07:00 και 23:00 80€
Ιατρική επίσκεψη Σάββατο ή Κυριακή 100€
Ιατρική επίσκεψη σε ξενοδοχείο (εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα) 120€
ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ (επί πλέον της ιατρικής επίσκεψης) 20€
Εξέταση Αερίων Αίματος (από αρτηριακό αίμα) 150€
Ακτινογραφίες Χρέωση
Ακτινογραφία face-profil 150€
Κάθε επί πλέον περιοχή 20€
Επιβάρυνση για αργίες και νύχτες (23:00-07:00) 10€
Υπερηχογραφήματα Χρέωση
Άνω κοιλίας 160€
Κάτω κοιλίας 160€
Άνω-κάτω κοιλίας 180€
Αδένων (θυρεοειδής ή μαστός ή όρχεις) 150€
Διακολπικό ή διορθικό 180€
Triplex φλεβών άνω ή κάτω άκρων 160€
Triplex αρτηριών άνω ή κάτω άκρων 160€
Triplex αρτηριών άνω ή κάτω άκρων 180€
Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών 180€
Triplex κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών 170€
Επιβάρυνση για αργίες και νύχτες (23:00-07:00) 20€
Καρδιολογία Χρέωση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) (η ιατρική επίσκεψη χρεώνεται χωριστά) 20€
Έγχρωμο υπερηχογράφημα (Triplex) καρδιάς 280€
Holter ρυθμού (24ωρο ηλεκτροκαρδιογράφημα) 150€
Holter πίεσης (24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης) 150€
Ειδικές Πράξεις Χρέωση
Γαστροστομία
Τοποθέτηση port-a-cath
Εκκενωτική παρακέντηση θώρακος (εκτός από τα υλικά) 200€
Εκκενωτική παρακέντηση κοιλίας (εκτός από τα υλικά) 200€
Τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα (εκτός από τα υλικά) 200€

Σε περιοχές εκτός του λεκανοπεδίου της Αθήνας υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση λόγω απόστασης.
Ενημερωθείτε στο 1144.