Οι κατακλίσεις ή έλκη από πίεση είναι φλεγμονώδεις και νεκρωτικές βλάβες του δέρματος και των υποκείμενων ιστών. Λέγονται έτσι επειδή ένας καθοριστικός παράγοντας που τα προκαλεί είναι η παρατεταμένη άσκηση πίεσης για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο, κάτι που συμβαίνει σε παρατεταμένη κατάκλιση ασθενών που αδυνατούν να αλλάξουν μόνοι τους στάση στο κρεβάτι.

Όταν υπάρχουν μεγάλα νεκρωμένα τμήματα ιστών, αυτά πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά. Η πράξη αυτή είναι απλή και μπορεί να γίνει στο σπίτι. Δεν απαιτείται αναισθησία, καθώς τα νεκρωμένα τμήματα δεν έχουν νεύρα και γι αυτό δεν πονούν. Δεν χρειάζεται αποστείρωση χειρουργείου επειδή η περιοχές αυτές είναι ήδη εποικισμένες με πάρα πολλά μικρόβια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 1144 (όλο το 24ωρο)