Το triplex αρτηριών και φλεβών είναι υπερηχογραφική απεικόνηση των αγγείων, του αυλού τους και της ροής του αίματος μέσα σε αυτά. Ανάλογα με την ταχύτητα του αίματος αλλάζει το χρώμα (κόκκινο για τις υψηλές ταχύτητες, μπλε για τις χαμηλές).
Έτσι βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη θρόμβου σε κάποια φλέβα που βρίσκεται στο βάθος (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση), για στένωση αρτηρίας κ.λπ.
Με την εξέταση αυτή αποφεύγεται η μετακίνηση ασθενών στους οποίους υπάρχει σοβαρή υποψία για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Μόλις επιβεβαιωθεί, αρχίζει η ενδεδειγμένη αντιπηκτική αγωγή στο σπίτι.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 1144 (όλο το 24ωρο)